Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Henkilötietojen asianmukainen käyttö ja suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Alla näkyvästä tietosuoja- ja rekisteriselosteesta löydät tietoja asiakasrekisteriimme sisältyvien henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liittyvistä käytännöistä. Asiakasrekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöömme.

 

 

Rekisterinpitäjä:

 

Fresh Ideas Trade Oy
Marjatantie 15, 04230 Kerava
[email protected]

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Sami Pulli
Marjatantie 15, 04230 Kerava
[email protected]

 

Rekisterin nimi:

 

Fresh Ideas Trade Oy:n asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 

Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsittellään asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tilausten käsittely ja arkistointi, laskutus, asiakaskyselyihin vastaaminen, sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät toimenpiteet. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella sekä muissa lain sallimissa tilanteissa käyttää myös suoramarkkinointiin. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin. Edellä sanotun lisäksi asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää kohdennetun sisällön tuottamiseen Fresh Ideas Trade Oy:n verkkopalveluissa, tilastollisissa tarkoituksissa,  sekä Fresh Ideas Trade Oy:n palvelujen ja tuotevalikoiman kehittämisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu luonnollisesti aina soveltuvan lainsäädännön edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö:

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoitetiedot, asiakasnumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, tiedot asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista, palautuksista ja alennuksista sekä suoramarkkinointia koskevat kiellot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Tietoja kerätään asiakkailta rekisteröinnin, tilausten tekemisen ja palautusten sekä muiden yhteydenottojen yhteydessä noudattaen aina soveltuvaa lainsäädäntöä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

 

Fresh Ideas Trade Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterin sisältämiä tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön siihen velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä Fresh Ideas Trade Oy:n yhteistyökumppaneille ja lisäarvopalvelujen tuottajille Fresh Ideas Trade Oy:lle tarjottavien palvelujen tuottamista tai muuta yhteistyötä varten. Edellä mainittuja palveluja voivat olla esimerkiksi verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvät toimet (kuten palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi), tilausten toimittaminen, maksu- ja laskutuspalvelut tai markkinointikampanjat.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tarpeen Fresh Ideas Trade Oy:n yhteistyökumppanin tarjoamien palvelujen teknisen toteutuksen johdosta. Mahdollisessa tietojen siirrossa Euroopan talousalueen ulkopuolelle noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.

 

Tietojen säilytys ja hävittäminen

 

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään tietoturva huomioiden.

 

Evästeiden käyttö

 

Palveluissa voidaan hyödyntää palvelun käyttäjän päätelaitteelle tallennettavia evästeitä (ns. cookie). Evästeiden käytön tarkoituksena on palvelujen laadun parantaminen ja kävijäliikenteen seuraaminen. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eivätkä ne aiheuta vahinkoa käyttäjän päätelaitteelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Ulkopuolisten pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on estetty palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Asiakasrekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja mahdolliset satunnaiset paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.
 

Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan asiakasrekisterin käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle edellä mainittuun osoitteeseen.

 

Tietojen päivittäminen

 

Asiakas voi päivittää tietojaan verkkokaupan profiilissaan tai ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.